gallery/04a35de02b1e24e9bf68f844f1914d4f.lock
За Мен
gallery/scott-webb-obkbq4z3cua-unsplash (1)

Добави Бизнес мото като кликнеш 2 пъти

 

Добави основните предимства отличаващи бизнеса ти от останалите. Добави текст защо потенциалните клиенти трябва да изберат твоя продукт пред някой друг. Опиши свой собствен уникален текст и стил. Натисни Done за да запазиш

Милена Иванова е клиничен психолог с близо петнайсет години опит в сферата на психичното здраве и на образованието. Извършва индивидуално психологическо консултиране на възрастни, които срещат  трудности от различно естество, изразяващи се в  проблеми във взаимоотношенията; трудности в работата; чувство на личностен дискомфорт и емоционална лабилност; преживяване на загуби от различен характер.

Милена Иванова има богат опит в консултирането на деца, страдащи от разстройства на развитието и показващи проблеми, свързани с качеството на привързаността; адаптацията  им към промени в семейната или училищна среда. Консултира на родители, относно трудностите, които срещат в при отглеждането на децата си. Извършва оценка на деца за проследяване развитието на когнитивните процеси.

 

Член на Дружество за психоаналитична психотерапия

 

Биография :

През 2019 започва частна психологическа практика.

От 2014 Психолог в ЧСУ „Увекинд” – консултиране на  деца и родители.

2013-2014 Психолог в ЦОП “Бъдеще” -  консултиране на семейства и деца в риск. Обучение на кандидат-осиновители.

2009-2013 Психолог в ЦДГ 17 - Диагностика и терапия на деца с генерализирани разстройства на развитието. Консултиране на деца лишени от родителска грижа.

В предходните години е била ангажирана в качеството си на психолог в няколко  различни институции, чийто фокус на работа е психологическатата помощ и подкрепа на деца и юноши, както и на възрастни, страдащи  от психични разстройства.