Онлайн консултиране


Напоследък все повече хора се обръщат към технологиите, припознавйки ги като ефективно средство за общуване. Предимствата, които ни предоставят трудно биха могли да бъдат отречени. Те се разпростират, преминавайки през личния и достигайки до професионалния ни живот. Тяхната стойност бе особено видна през предходните месеци, изискаващи дистанциране, за да запазим здравето – своето и на онези, които обичаме.

Технологиите се оказват добър помощник и в психологичното консултиране.

Онлайн консултациите са особено подходящи за хората, които трудно отделят време за придвижване от едно място на друго, както и  за всички, за които е трудно да открият специалист в населеното място,  в което живеят.

Онлайн консултациите са удобни и за майки с малки деца, които искат да се консултират, но трудно намират възможност да пътуват до кабинета на психолога.

Също са достъпен вариант за хора с физически ограничения.

Разбира се, онлайн консултирането е съпътствано от не едно ограничение и при наличие на възможност препоръчвам консултациите на живо.

Онова, което ви е необходимо, ако изберете да се консултирате онлайн са работещи камера и микрофон, както и добра интернет връзка.

Важно е също да си осигурите време и пространство, в което знаете, че никой няма да ви притеснява.