За мен


Не винаги е лесно, дори напротив, често е много трудно да се посветиш на дейност, която обичаш. Аз съм от хората, които имат късмета да претворят юношеския интерес първо в образование, а в последствие и в целенасочен професионален път, изпълнен с отдаденост и грижа за Другия.

Завърших психология, а в последствие специализирах клинична психология. Опитът ми в работата е немалък и достатъчно разнообразен, даващ ми поглед върху трудностите, които срещат хората през различните етапи от живота си.

През годините имах възможност да работя с различна проблематика, започвайки с проблемите на ранното детство и понякога съпътстващите го разстройства на развитието, трудности с адаптацията към училищния живот или промените в семейната среда.


Срещнах се с вече пораснали деца във вихъра на житейска криза, затруднени да вземат значимо решение или неудовлетворени от интимните си взаимоотношения.
А не рядко и родители, борещи се да се справят с понякога трудно овладяемото поведение на своите деца.

Забелязала съм, че често човек е склонен да търси психологична помощ едва, когато проблемът достигне размери трудни за овладяване и това е особено валидно за трудностите на децата, независимо дали те касаят развитието, обучението или тяхното поведение. За съжаление, в тези случаи е пренебрегнато най-важното условие за постигане на успех, а то е времето. Колкото по-рано се потърси помощ, била тя под формата на две или три консултации или по-продължително консултиране, толкова по-успешно и по-бързо се справя човек – дете или възрастен – със затрудненията си.

Малко повече за професионалния ми път:

Казвам се Милена Иванова и съм клиничен психолог с близо петнайсет години опит в сферата на психичното здраве и на образованието. Извършвам индивидуално психологическо консултиране на възрастни, които срещат  трудности от различно естество, изразяващи се в  проблеми във взаимоотношенията; трудности в работата; чувство на личностен дискомфорт и емоционална лабилност; преживяване на загуби от различен характер.

Имам богат опит в консултирането на деца, страдащи от разстройства на развитието и показващи проблеми, свързани с качеството на привързаността; адаптацията  им към промени в семейната или училищна среда. Консултирам родители, относно трудностите, които срещат в отглеждането на децата си. Извършвам оценка на деца за проследяване развитието на когнитивните процеси.

Биография :

През 2019 започвам частна консултативна практика.

От 2014 Психолог в ЧСУ „Увекинд” – консултиране на  деца и родители.

2013-2014 Психолог в ЦОП “Бъдеще” –  консултиране на семейства и деца в риск. Обучение на кандидат-осиновители.

2009-2013 Психолог в ЦДГ 17 – Диагностика и терапия на деца с генерализирани разстройства на развитието. Консултиране на деца лишени от родителска грижа.

В предходните години бях ангажирана в качеството си на психолог в няколко  различни институции, чийто фокус на работа е психологическатата помощ и подкрепа на деца и юноши, както и на възрастни, страдащи  от психични разстройства.